Alt Hiệu suất tối đa Chi phí tối ưu Bền bỉ vượt thời gian
Hiệu suất mạnh mẽ
Bảo hành 3 năm
Button DEWALT